DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

GDPR

Blev ni klara till förordningen trädde i kraft, följer ni utvecklingen och ändringarna i regelverket och säkerställer ni att de löpande processerna upprätthålls och förankras i organisationen. Vi upplever att många företag har behov av rådgivning och konsulthjälp för att skapa överblick, insikt och framsteg. Vårt GDPR-team är utbildade CDPO, Certified Data Protection Officer och kommer kunna vara behjälpliga med dessa framsteg och denna förankring Även medvetenhetsutbildning, så ni får bästa möjliga skydd mot interna handlingar som kan äventyra er organisation och omedvetet ge tillgång till hackers är standardområden som vi pratar igenom när vi ger råd Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda registrerade, fysiska personer i förbindelse med behandling av personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 januari 2018 och säkerställer att den dataansvariga själv registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med det angivna syftet. Precis som det finns dokumentationskrav på den dataansvariga när det gäller efterlevnaden av förordningen. För många organisationer är processbeskrivning och dokumentationskravet en utmaning som ofta kräver professionell rådgivning. Dataskyddsförordningen ger större kontroll och fler rättigheter för de registrerade, till exempel rätten till insikt, rätten att data tas bort samt rätten att få tillgång till data. Utöver det är organisationen nu skyldig att implementera passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som handlar om dataskyddspolicy och processbeskrivningar. Mycket av detta kräver att det skapas lösningar som skyddar organisationens in- och utkommunikation. Införande av kontroller, inhämtning av samtyckesmedgivande och medvetenhetsträning av medarbetarna.

Datacompagniet kan hjälpa
Vi har flera års erfarenhet inom efterlevnad- och DPO-arbete för en rad olika organisationer. Vi håller förtydligande-workshops, där vi går igenom de olika områdena som ska förtydligas, identifierar systemägare och skapar insikt i vilka möjligheter som finns. I workshopen får ni bl.a. insikt i dokumentationskraven som finns i Dataskyddsförordningen. Vi levererar löpande rådgivning precis som vi på tillgängligt vis har utvecklat ett DPO-abonnemang och ett Efterlevnadsabonnemang.

Ramverktyg och Juridiska dokument
Med ett ramverktyg kommer ni alltid att följa reglerna om behandling av persondata. Ni får enkelt alla GDPR-dokument utarbetade med enkla frågeformulär, och vi ser till att uppdatera era dokument om Dataskyddsinspektionen kommer med nya riktlinjer eller praxis. När dokumentationen är utarbetad, driftas och underhålls er dokumentation med hjälp av automatiserade GDPR-årscykler, som löpande skickar ut påminnelser när det krävs åtgärder från er. På det sättet är och förblir ni GDPR-kompatibla.

LÄS MER OM DPO-ABONNEMANG
LÄS MER OM EFTERLEVNADSABONNEMANG

Har du behov av att prata med en rådgivare?

Vill du ha ett möte eller en demonstration av vår lösning online, kontakta då Thomas Larsen på tho@datacompagniet.dk eller ring oss på +46 40 300 430

Sov bra på natten med datacompagniet som IT-partner

Säkerhet

datacompagniets IT-säkerhet täcker infrastruktur och användares enheter.

Erfarenhet

datacompagniet har 25 års erfarenhet av IT-lösningar för företag och organisationer.

Leverans i tid

Vi strävar efter att tillhandahålla rätt IT-lösningar för varje kund

Vi håller IT-statusmöten med sinnesfrid, eftersom vi vanligtvis bara hör från användare när nätverksanslutningen inte fungerar som förväntat, och det är extremt sällsynt idag. Istället för att korrigera fel kan vi fokusera på att utveckla nätverket och kontinuerligt tillhandahålla säker åtkomst till fler onlinetjänster efterfrågas.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Senaste projekten

Titta efter våra senaste projekt där vi löpande uppdaterar med senaste nytt om datacompagniets projekt.

Ska vi starta ett projekt?

Kontakta oss

Ska vi prata tillsammans?

Våra passionerade IT-konsulter är alltid redo att hjälpa.

Kontakta oss

Office 365 & Microsoft 365 – GDPR og Compliance – IT-säkerhet – SIEM & dataanalys – IT-service och supportabonnemang – abonnemang på säkerhetstjänster – WiFi-abonnemang – DPO-abonnemang – Compliance-abonnemang – Cloud Solutions & Server Storage – Wi-Fi & LAN – Pro AV-lösningar

Service- och supportabonnemang

En stabil driftslösning där allt är inkluderande, full flexibilitet och icke-bindande. Få professionellt underhåll av din IT-infrastruktur, full dokumentation och användarsupport.
Läs mere

WiFi Serviceabonnemang

När du väljer ett WiFi-abonnemang ingår alla fjärruppgifter med uppdateringar, underhåll eller ominstallering av dina kontroller i prenumerationen. Dessutom har du som administratör fri tillgång till vårt Helpdesk biljettsystem för dokumentation och logghistorik.
Innan du startar får du möjlighet till en fjärrundersökning med platsöversikt och optimeringsförslag, precis som vi utför en fjärrstartkontroll som ger insikt och möjlighet att rationalisera i förhållande till dina verkliga behov.
Läs mere.

DPO eller Complianceabonnemang

Vår DPO eller Compliance Advisor hjälper datatillsynsmannen att initiera, underhålla och verifiera att initiativ för att säkerställa och följa tillämplig lag är i enlighet med bästa praxis.
Vi förbereder två årliga GAP-analyser och besöker vid två årliga lednings- eller verkställande möten. Dagligen tillhandahåller databehandlaren kontinuerligt 5×8 DPO-stöd via DPO Service Desk.
Läs mere

Security Serviceabonnemang

Du får också AntiVirus, AntiSpam, AntiMalware, SecureMail, Vulnerability Pen test och licenser för utbildning av medvetenhet med, GDPR Secure Score-installation i 7 utvalda områden av O365 / M365.
Fjärrstartkontroll med fullständig dokumentation. Firmware-uppdateringar, EPP-validering och 5×8 ServiceDesk och 24/7/365 övervakning etc.
Läs mere

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev