Nuvarande hotbild just nu

Få en inblick i aktuella och verkliga säkerhetshot som händer just nu.

Har du frågor om detta?

Cyberattacker är det största hotet mod organisationer. Vi ser en stadigt ökande trend, där organisationer utsätts för Phishing, CEO fraud etc. vilket kan innebära att organisationen riskerar dataförlust eller utsätts för utpressning och i värsta fall måste stänga ner.

Därför är det viktigt att organisationerna förhåller sig och skapar en infrastruktur som säkerställer att nödvändiga försiktighetsåtgärder implementeras, att medarbetarna löpande hålls informerade och utbildas precis som kontroller och dokumentation bör vara en del av de förebyggande aktiviteterna.

Nedan har vi summerat de områden som organisationens Cyber-säkerhetsplan bör innehålla.

  • Adressera Cyberkriminalitet i ledningen
  • Skapa uppmärksamhet i hela organisationen om de hot som är verkliga
  • Utbilda medarbetarna löpande, så relevant kunskap uppdateras
  • Utarbeta en detaljerad plan för skydd av kritisk infrastruktur och kritiska data
  • Utarbeta en grund för den generella säkerheten
  • Upprätta incident- och dokumentationsmekanismer
  • Genomför löpande kontroller och dokumentera
Bli kontaktad av en säkerhetsrådgivare

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev