Kunskapsverktyg

Tillgängliga och användbara verktyg är alltid välkomna. Nedan har vi hittat några verktyg som opartiska och myndigheter ställer till förfogande. Verktygen kan du själv hitta på Virk.dk, på dataskyddsinspektionen och hos Rådet för Digital Säkerhet.

Utmaningarna som organisationer står inför idag är många och kräver insikt. Kunskapsnivån blir ständigt högre och förväntningarna om insikt i möjligheter och utnyttjande av verktygen för framsteg inom organisationen och hjälp till ledningen är en konstant press.

Organisationerna ska upprätthålla en hög servicenivå på IT-drift samtidigt som de ska säkerställa sig mot cyberangrepp från allt mer skickliga kriminella grupper och förhålla sig till möjligheterna med IoT samt myndigheternas krav när det gäller lagstiftning och Dataskyddsförordningen. Det är ingen tvekan om att många organisationer kräver en sparringpartner med yrkeskunnighet och kunskap, där lösningar och möjligheter kan utvärderas mot företagets kultur, strategiska fokus och ekonomi.

Nedan är några av de områden som organisationerna bör titta på och ta ställning till

  • Säkerhetskontrollen på Virk.dk, här kan du se om organisationen lever upp till den nivå myndigheterna rekommenderar och få insikt i de områden organisationen ska förhålla sig till
  • 10 tips till medborgarens digitala säkerhet Rådet för Digital Säkerhet har tagit fram relevanta tips som organisationen med fördel kan använda sig av.
  • Lösenord är en utmaning för de flesta men är även ett område som konstant är under cyberangrepp. Läs rekommendationerna från Rådet för Digital Säkerhet
  • Phishing är nog den mest utbredda formen av cyberkriminalitet som organisationer och privatpersoner utsätts för. Det gäller att våra uppmärksam och ta till försiktighetsåtgärder. Rådet för Digital Säkerhet har publicerat sina rekommendationer, som alla medarbetare bör ha kännedom om
  • Kryptering av e-post. Datainspektionen övervakar nu organisationerna. Här kan du informera dig om vilka frågeformulär som Datainspektionen har använt sig av under 2019
  • Datainspektionen är den myndighet som ser över organisationens hantering av personuppgiftslagen. Du kan få information om dina förpliktelser och rättigheter

Datacompagniet kan hjälpa

Vi har utvecklat Service- och Supportabonnemang, Security Serviceabonnemang, DPO-abonnemang och Efterlevnads-abonnemang, som alla syftar till att skapa transparens samt att säkerställa att de fundamentala säkerhets- och driftsdisciplinerna utförs och underhålls, samtidigt som organisationen kan arbeta ostört med det de är bäst på

Bli kontaktad av en rådgivare

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev