Så säkrar du dina e-postmeddelanden

SikkerMail

Ökande IT-attacker och kraftiga böter i samband med brott mot Dataskyddsförordningen är dagliga utmaningar som alla organisationer ska förhålla sig till

En av de största syndarna är de e-postmeddelanden som du och dina kollegor skickar. Vanlig e-post är idag inte en säker transportform för viktig, personkänslig eller konfidentiell information. Det finns en risk att andra än e-postmeddelandets rätta mottagare kan skaffa sig tillgång till det som skickas. Därför bör du åtminstone ta ställning till hur du skyddar företagets personkänsliga data när den kommuniceras via e-post.

Kraftiga böter för brott mot datasäkerhet.

Det är inte bara fruktan för cyberattacker som ligger bakom behovet av en säkrare e-poststruktur. Vi har dessvärre sett flera exempel på att det skickats personkänslig data utan att e-postmeddelandena varit krypterade. Det händer även att en medarbetare, utan avsikt, råkat skicka personkänslig till en felaktig mottagare. Detta står i direkt strid med dataskyddsförordningen.

EU har skärpt förordningen och infört bötesstraff på upp till 5% av den globala omsättningen. Alla företag ska nu aktivt förhålla sig till dataskyddsförordningen och enligt Datainspektionen kommer kryptering via SikkerMail vara en passande säkerhetsåtgärd för både offentliga och privata aktörer.

Vilken lösning ska jag välja?

Med bakgrund av det enorma behovet av skydd av personkänslig data, finns det många lösningar på marknaden för kryptering. Det kan verka oöverskådligt att förstå dem alla och vara en utmaning att ta rätt beslut utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

Vi rekommenderar att du tar utgångspunkt i organisationens kultur och säkerhetsprocesser. Vanligtvis kommer det bästa valet vara en certifikatbaserad automatisk krypteringslösning, i motsats till en lösning som kräver att användaren manuellt värderar om e-postmeddelandet ska krypteras eller ej. Att välja en manuell lösning kan innebära att risken för fel och längre arbetsgång ökar betydligt.

Datacompagniet har erfarenhet av automatiserade certifikatlösningar såväl som manuella lösningar, även med SikkerMail-konfigurering i O365 / M365.

Låt oss hjälpa till att vägleda er. Som alternativ kan ni även välja vårt Security Serviceabonnemang som täcker de fundamentala säkerhetsbehoven varje organisation har – läs mer om Security Serviceabonnemanget här.

Det som ska övervägas när organisationen ska välja SikkerMail-lösning är element som ska skickas från surfplattor, mobiltelefoner och webbmail, organisationens kultur, tidsförbrukning för medarbetarna, efterlevnad av lagstiftning, logg och dokumentation, löpande underhåll och uppdateringar samt ekonomi.

Läs mer om DKIM
Läs mer om DMARC

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev