Molnlösningar & Serverförvaring

MOLN, ON PREMISE ELLER EN HYBRIDLÖSNING

Alla tre lösningar kan vara den rätta. Några av de överväganden en organisation bör klargöra innan beslut om val av infrastrukturmodell, är baserade på ekonomi, drifttid, efterlevnad och företagets kultur.

Moln
Fördelarna med att upprätta infrastrukturen på en molnlösning är många. Primärt krävs en mindre initial investering och därmed en mindre kapitalinsats samt flexibiliteten att vända upp och ner på resurser i förhållande till organisationens löpande behov. Har er organisation perioder då det krävs extra datorprestanda, kan detta tilldelas under just den period då resursen behövs. Utöver det ger en molnlösning möjlighet att skapa backup på jobb, nästan i realtid så att dataförlust minimeras vid tillfälle av haveri, precis som lösningen ger fysisk plats i organisationen. Flexibilitet och drifttid är driftansvar som ligger hos molnleverantören och/eller er partner

On Premise
Vid en On Premise-lösning ger det organisationen fysisk kontroll över servrarna och håller kritisk data in house. Samtidigt ger det organisationen möjlighet att kunna arbeta vidare vid tillfälle av bristande internetförbindelse. Det kan vara en fördel i förhållande till cyberkriminalitet, ett efterlevnadskrav eller kulturönskning. Ekonomiskt krävs det en större kapitalinsats, eftersom driftansvaret ligger i organisationen eller hos er partner.

Hybrid
En kombination visar sig i en del fall vara det som passar organisationen bäst. Det kan vara i de fall då det finns efterlevnadskrav eller när det finns immateriella rättigheter som organisationen vill ha full kontroll över. Önskan om att utvald data ska hållas in house, kan i sådana fall kombineras med en flexibel molnstruktur för icke-kritisk data.

Oavsett om ni väljer Moln, On Premise eller en Hybridlösning, så kommer lösningen finnas tillgänglig för användarna när de är på arbetet, både ute och hemma på kontoret.

Ska organisationen upprätta eller byta infrastruktur och om det inte finns efterlevnads- eller säkerhetskrav, så rekommenderar Datacompagniet att man upprättar en ren Molninfrastruktur alternativt en hybridinfrastruktur. Det gör vi för att säkerställa att våra kunder har en fullt flexibel struktur som generiskt kan hantera skalning och samtidigt tillmötesgår de ökande behoven för innovation som organisationerna står inför.

Datacompagniet är en certifierad HP Enterprise och Microsoft Cloud Partner
Som en del av ett partnernätverk med Microsoft är vi utvalda av Microsoft att utveckla och fokusera på företagslösningar och optimal drift som säkerställer användarnas framsteg. Våra Moln-infrastrukturlösningar levereras på Azure precis som vi faciliterar O365, Microsoft365, Dynamics365 och Microsoft Power Bi

On Premise Server Storage-lösningar levereras på HP Enterprise-plattform. Vi har stark kompetens till att dimensionera, implementera och drifta Dataförvaring & Servrar

Internt och externt har vi tillgång till några av de bästa IT-ingenjörerna och IT-utvecklarna och genom samarbete levererar vi lösningar som skapar värde. Vi arbetar utifrån DevOps-principerna och deltar aktivt i den synsättsändring som pågår, för att säkerställa bättre förståelse mellan drift, utveckling och företag. Högre kvalitet, snabbare leveranser och färre kostnader

Våra lösningar designas efter Best in Class-föreskrifter. Detta gäller både fysiskt, virtuellt och logisnkt när det kommer till säkerhet och efterlevnad

State of the art tillgångskontroll, multifaktorautentisering, kryptering och ändpunktsskyddslösningar är standardelement i vår designuppbyggnad.

Utbildning av medarbetare, så vi säkerställer det bästa avstampet för en ny eller vidareutvecklad lösning, är en nödvändighet för att få den bästa och snabbaste avkastningen på investeringar i framsteg och framtiden. Datacompagniet understödjer denna process.

Datacompagniet kan hjälpa

LÄS MER OM NIMBLE STORAGE
LÄS MER OM AZURE STACK
LÄS MER OM MOLNMIGRERING

Sov bra på natten med datacompagniet som IT-partner

Säkerhet

datacompagniets IT-säkerhet täcker infrastruktur och användares enheter.

Erfarenhet

datacompagniet har 25 års erfarenhet av IT-lösningar för företag och organisationer.

Leverans i tid

Vi strävar efter att tillhandahålla rätt IT-lösningar för varje kund

Vi håller IT-statusmöten med sinnesfrid, eftersom vi vanligtvis bara hör från användare när nätverksanslutningen inte fungerar som förväntat, och det är extremt sällsynt idag. Istället för att korrigera fel kan vi fokusera på att utveckla nätverket och kontinuerligt tillhandahålla säker åtkomst till fler onlinetjänster efterfrågas.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Senaste projekten

Titta efter våra senaste projekt där vi löpande uppdaterar med senaste nytt om datacompagniets projekt.

Ska vi starta ett projekt?

Kontakta oss

Ska vi prata tillsammans?

Våra passionerade IT-konsulter är alltid redo att hjälpa.

Kontakta oss

Office 365 & Microsoft 365 – GDPR og Compliance – IT-säkerhet – SIEM & dataanalys – IT-service och supportabonnemang – abonnemang på säkerhetstjänster – WiFi-abonnemang – DPO-abonnemang – Compliance-abonnemang – Cloud Solutions & Server Storage – Wi-Fi & LAN – Pro AV-lösningar

Service- och supportabonnemang

En stabil driftslösning där allt är inkluderande, full flexibilitet och icke-bindande. Få professionellt underhåll av din IT-infrastruktur, full dokumentation och användarsupport.
Läs mere

WiFi Serviceabonnemang

När du väljer ett WiFi-abonnemang ingår alla fjärruppgifter med uppdateringar, underhåll eller ominstallering av dina kontroller i prenumerationen. Dessutom har du som administratör fri tillgång till vårt Helpdesk biljettsystem för dokumentation och logghistorik.
Innan du startar får du möjlighet till en fjärrundersökning med platsöversikt och optimeringsförslag, precis som vi utför en fjärrstartkontroll som ger insikt och möjlighet att rationalisera i förhållande till dina verkliga behov.
Läs mere.

DPO eller Complianceabonnemang

Vår DPO eller Compliance Advisor hjälper datatillsynsmannen att initiera, underhålla och verifiera att initiativ för att säkerställa och följa tillämplig lag är i enlighet med bästa praxis.
Vi förbereder två årliga GAP-analyser och besöker vid två årliga lednings- eller verkställande möten. Dagligen tillhandahåller databehandlaren kontinuerligt 5×8 DPO-stöd via DPO Service Desk.
Läs mere

Security Serviceabonnemang

Du får också AntiVirus, AntiSpam, AntiMalware, SecureMail, Vulnerability Pen test och licenser för utbildning av medvetenhet med, GDPR Secure Score-installation i 7 utvalda områden av O365 / M365.
Fjärrstartkontroll med fullständig dokumentation. Firmware-uppdateringar, EPP-validering och 5×8 ServiceDesk och 24/7/365 övervakning etc.
Läs mere

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev