6 områden som hjälper dig att skydda företaget

Var alert
Vänta inte på att dina kunder eller myndigheter berättar för dig att det har varit ett säkerhetsintrång. Loggfiler kan ge en tidig varning om ett säkerhetsintrång.

Gör de anställda till din första försvarslinje
Är dina medarbetare klara över hur viktigt cybersäkerhet är för att leva upp till myndighetskrav, skydda företagets varumärke och resultaträkningen? Få medarbetarna involverade och lär dem hur man kan upptäcka tecken på ett angrepp och hur de ska reagera.

Förvara endast data efter behov och i enlighet med lagstiftning
Vet du vem som kan se dina känsliga data och dina system? Begränsa tillgången till endast de medarbetare som har behov av den, så de kan utföra sitt arbete och skapa processer så tillgång kan återkallas om en medarbetare byter roll eller lämnar företaget.

Uppdatera nu!
Cyberkriminella utnyttjar alla kända svagheter med stor framgång. Därför är det viktigt att säkerställa att er mjukvara alltid är uppdaterad till den senaste versionen. Ni kan skydda er mot många hot bara genom att hålla er Anti-virusmjukvara uppdaterad.

Kryptera känsliga data
Vi vet att det endast är en fråga om tid. Genom att kryptera dina data kan du göra den oanvändbar för Cyberkriminella.

Använd tvåfaktorsautentisering
Phishing-kampanjer är väldigt effektiva. Oftast sker det genom att medarbetarna oavsiktligt kommer att ge tillgång. Genom att implementera tvåfaktorsautentisering kan du begränsa skadan och skydda era system.

Glöm inte den fysiska säkerheten
Inte alla datastölder sker online. Övervakningskameror och tillgångssystem till begränsade områden kan t.ex. hjälpa till att undvika att kriminella manipulerar med system eller stjäl känsligt material.

Utnyttja vår expertkunskap
Cyberkriminella utecklar ständigt nya taktiker för att få tillgång till dina system och data. En del företag utelämnar att ens ta till de mest grundläggande säkerhetsåtgärderna – som att hålla Anti-virusmjukvaran uppdaterad eller att utbilda medarbetarna så de vet när de ser tecken på ett angrepp eller möjligt angrepp samt hur de ska förhålla sig.

Det bästa sättet att minska risken på, är att förstå sig på de hot vi alla står inför. Vi vet att tiden eller insikt kan vara en begränsning för många. Därför har vi utvecklat en tjänst, Security Serviceabonnemanget, där vi hjälper organisationer med de fundamentala säkerhetsrutinerna

Datacompagniet kan hjälpa. Läs mer om Security Serviceabonnemanget