”datacompagniet har med ”Lift & Shift” flyttat vår gamla lokala server i Azure, så vi framöver slipper de löpande utgifterna för byte och underhåll av hårdvara. Lösningen ger oss samtidigt mer flexibilitet när det gäller anpassningar. Vi har samtidigt gått över till Microsoft CSP EDU, så vi kan justera löpande efter behov och titta djupare på de möjligheter som finns i A3-paketet”