”datacompagniet har utfört ett samarbetsprojekt, så Dansk Kulturinstitut har kommit närmare sina institut runt om i världen. Lösningen är upprättad med O365 och M365 och ger en central inblick och förenklar samarbetet över landsgränserna. Resan fortsätter!”