IT-Säkerhet

Med vårt tekniska djup och strategiska tillgång till IT-säkerhet, är datacompagniet starkt positionerat för att hjälpa organisationer

De tre områden som vi tar utgångspunkt i varje gång vi lämnar våra rekommendationer, är kundens interna förhållanden och processer, den yttre hotbilden samt gällande lagstiftning
Våra lösningar har designats enligt Best in Class-föreskrifter.  Detta gäller både fysiskt, virtuellt och logiskt när det avser säkerhet och efterlevnad
State of the art åtkomstkontroll, multifaktorautentisering, kryptering och ändpunktskydds-lösningar är standarddelar i uppbyggnaden av vår design
Även medvetandeträning för dina medarbetare är standard, så ni försäkrar er i mesta möjliga mån mot interna handlingar, som kan äventyra er organisation och oavsiktligt ge åtkomst till hackare.

Brandvägg

Upprättande av brandväggsregler är en viktig åtgärd som kan vara avgörande i kampen mot cyberkriminalitet. Organisationen ska förhålla sig till kulturen i företaget utan att gå på kompromiss med att etablera nödvändiga regler, som ska konfigureras för att skapa en säker datatrafik in och ut från företaget. En annan åtgärd i samband med administration av brandvägg är det löpande underhållet, inklusive att man övervakar och förhåller sig till loggfiler samt löpande ser till att avvikelser identifieras, så att man kan agera mot dessa. För många kommer det vara en nödvändighet att det görs periodiska rapporter som kan understötta ledningen eller hjälpa till som dokumentation vid förfrågningar från myndigheter. Secure Score⁣⁣⁣⁣I Microsoft O365 & M365 säkerhetscenter kan du med Secure Score få ökad synlighet och hjälp till att förhålla dig, i förhållande till om organisationen är GDPR-redo och var man ska göra insatser. Sätt etiketter på organisationens dokument, rättighetsstyrning, forward-regler, globala administratörer och många fler relevanta områden kan med fördel analyseras så organisationen förhåller sig till sin egen säkerhets- och efterlevnadsnivå. Det är en löpande process, som kräver underhåll och behandling. Skärpta krav från myndigheterna avseende hantering av känsliga personuppgifter innebär att organisationerna är ansvariga för att skicka krypterade e-postmeddelanden när dessa innehåller känsliga personuppgifter. Det är även viktigt att det råder kontroll över e-postdokumentationen och säkerheten så snart den kan innehålla uppgifter som regleras av Dataskyddsförordningen. Datacompagniet implementerar lösningar som passar era behov. Lösningarna kan i stor grad automatiseras för användarna och våra lösningar kan sättas upp med DMARC, som är ett tekniskt system som bygger ovanpå SPF och DKIM, så organisationen fasthåller tilliten till organisationens domän samt säkerställer sig mot domänförfalskning.

Ändpunktsskydd

Det är en löpande process att säkerställa att alla medarbetare blir utbildade om de hot som finns i vardagen, när man arbetar med IT. Vår lösning är baserad på löpande inlärning med månatliga lektioner som handlar om aktuella ämnen. Träningen håller kunskapsnivån hög och ökar säkerheten i företaget. Rapportmöjligheterna ger överblick och insikt i om det behöver arbetas med specifika områden, samtidigt som ledningen på ett överskådligt sätt kan få kännedom.

Din organisations säkerhet är beroende av dig

datacompagniet kan ta rollen som organisationens externa CISO (IT-säkerhetsdirektör )

Som extern CISO ger vi ledningen råd och hjälper till att utveckla de processer och lösningar som ledningen beslutar ska implementeras för att minska organisationens risker

Våra tjänster kan inkludera att vi reagerar på händelser, etablerar lämpliga standarder och kontroller, hanterar säkerhetsteknologier samt etablerar IT-riktlinjer och procedurer med löpande kontroller.

Vårt Security Serviceabonnemang innehåller en rad standardfördelar och processer, som varje organisation med fördel bör ta del av.

Som en integrerad del av ett Security Serviceabonnemang tar vårt SOC – security operation center – över dessa uppgifter och står för daglig övervakning, driftservice, värdering, eskalering, rapportering och rådgivning

Våra konsulter är certifierade Network Security Experts

Security Serviceabonnemang

Med ett Security Serviceabonnemang får organisationen full översyn, strukturerade aktioner, rapportering samt fast pris, så du och resten av organisationen kan känna er trygga med att er säkerhet tas om hand.

Läs mer om fördelarna med Security Serviceabonnemang

Sov bra på natten med datacompagniet som IT-partner

Säkerhet

datacompagniets IT-säkerhet täcker infrastruktur och användares enheter.

Erfarenhet

datacompagniet har 25 års erfarenhet av IT-lösningar för företag och organisationer.

Leverans i tid

Vi strävar efter att tillhandahålla rätt IT-lösningar för varje kund

Vi håller IT-statusmöten med sinnesfrid, eftersom vi vanligtvis bara hör från användare när nätverksanslutningen inte fungerar som förväntat, och det är extremt sällsynt idag. Istället för att korrigera fel kan vi fokusera på att utveckla nätverket och kontinuerligt tillhandahålla säker åtkomst till fler onlinetjänster efterfrågas.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Med ett Security Serviceabonnemang får du AntiVirus, AntiSpam, AntiMalware, SikkerMail, Sårbarhetsskanning, Medvetenhetsträning, GDPR Secure Score-uppsättning

Senaste projekten

Titta efter våra senaste projekt där vi löpande uppdaterar med senaste nytt om datacompagniets projekt.

Ska vi starta ett projekt?

Kontakta oss

Ska vi prata tillsammans?

Våra passionerade IT-konsulter är alltid redo att hjälpa.

Kontakta oss

datacompagniet är certifierat av

Besök vår webbshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev