”Tolkningssystem för Niels Brock, en av många olika uppgifter som vi hjälper våra kunder med. Förra dagen hjälpte vi Niels Brock med ett akut behov av utrustning för en konferens. Behovet var professionell tolkningsutrustning så att gästtolkarna kunde översätta till delegationen. Lösningen förbereddes och sattes in på en fredag, tillämpades i två dagar och togs ner efter konferensens slut. ”