Tolkeanlæg til Niels Brock, en af mange forskellige opgaver vi hjælper vores kunder med. Forleden dag hjalp vi Niels Brock med et akut opstået behov for udstyr til en konference. Behovet var professionelt tolkeudstyr så gæsternes tolke, kunne oversætte til delegationen. Løsningen blev klargjort og opsat en fredag, anvendt to dage og nedtaget efter endt konference.

”datacompagniet har med ”Lift & Shift” flyttet vores gamle lokal server i Azure, så vi fremover slipper for de løbende udgifter til udskift og vedligehold af hardware. Løsningen giver os samtidig mere fleksibilitet i forhold til tilpasninger. Vi er samtidig overgået til Microsoft CSP EDU, så vi løbende kan justerer efter behov og kigge mere ind i de muligheder der ligger i A3 pakken”