EU-PERSONDATAFORORDNINGEN

GDPR

Blev I klar da forordningen trådte i kraft, og følger I udviklingen og ændringerne i lovgrundlaget, så processerne løbende bliver vedligeholdt og forankret i organisationer?

Vi oplever, at mange virksomheder har brug for rådgivning og konsulenthjælp til at skabe overblik, indsigt og fremdrift. Vores GDPR team er uddannede CDPO Certified Data Protection Officer, og vil være i stand til at hjælpe med denne fremdrift og forankring.

Også Awareness træning af jeres medarbejdere, så I sikre jer bedst muligt mod mulige interne handlinger, som kan kompromittere jeres organisation og utilsigtet give adgang til hackere er standardområder som vi taler igennem, når vi rådgiver.

Persondataforordningen har til formål, at beskytte datasubjekter og fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Forordningen trådte i kraft den 25. januar 2018, og sikre at den dataansvarlige alene registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med det oplyste formål. Ligesom den dataansvarlige er pålagt dokumentationskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. For mange organisationer er procesbeskrivelse og dokumentationskravet en udfordring, som ofte kræver professionel rådgivning.

EU-Persondataforordningen giver større kontrol og flere rettigheder til datasubjektet, eksempelvis retten til indsigt, retten til at blive glemt og rettet til at få udleveret data. Derudover er organisationen nu pålagt at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som omhandler databeskyttelsespolitikker, procesbeskrivelser. Meget af dette, kræver at der skabes løsninger som sikre kommunikationen ind og ud af organisationen. Indføring af kontroller, indhentning af samtykkeerklæringer og Awareness-træning af medarbejderne.

Datacompagniet kan hjælpe
Vi har flere års erfaring med Compliance og DPO arbejde for en række organisationer. Vi afholder afklaringsworkshops, hvor vi gennemgår de forskellige områder, som skal afklares identificeret systemejerne og skabt indsigt i hvilke muligheder som findes.

På workshoppen får I bl.a. indsigt i dokumentationskravene der er ligger i EU-Persondataforordningen. Vi leverer løbende rådgivning ligesom vi på tilgængelig vis har udviklet et DPO-Abonnement og et Compliance-Abonnement

Rammeværktøj og Juridiske dokumenter
Med et rammeværktøj kommer I altid til at overholde reglerne om behandling af persondata. I får nemt udarbejdet alle juridiske GDPR-dokumenter med simple spørgeskemaer, og vi sørger for at opdatere jeres dokumenter, hvis Datatilsynet kommer med nye vejledninger eller praksis. Når dokumentationen er udarbejdet, driftes og vedligeholdes jeres dokumentation ved hjælp af et automatiseret GDPR-årshjul, der løbende udsender påmindelser, når der kræves handling fra jer. På den måde bliver og forbliver I GDPR-compliant.

LÆS MERE OM DPO-ABONNEMENT
LÆS MERE OM COMPLIANCE-ABONNEMENT

Har du brug for at snakke med en rådgiver? 

Ønsker du et møde eller en online demonstration af vores løsning, så kontakt Thomas Larsen på tho@datacompagniet.dk eller giv os et kald på 33 91 20 91

Sov godt om natten med datacompagniet som IT-partner

Sikkerhed

datacompagniets IT-sikkerhed dækker infrastrukture og brugernes devices.

Erfaring

datacompagniet har 25 års erfaring indenfor it-løsninger til virksomheder & organisationer.

Levering til tiden

Vi forpligter os til at levere den rigtige IT-løsninger til hver enkelt kunde

Vi holder IT-statusmøder med ro i sindet, for vi hører typisk kun fra brugerne, når netforbindelsen ikke fungerer som forventet, og det sker uhyre sjældent i dag. I stedet for at rette fejl, kan vi fokusere på at udvikle netværket og løbende give sikker adgang til flere online services i takt med at de efterspørges.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 

Seneste projekter

Kig efter vores seneste projekter, hvor vi løbende opdaterer med seneste nyt om datacompagniet’s projekter.

Skal vi starte et projekt?

Kontakt os