Videns Værktøjer

Tilgængelige og brugbare værktøjer er altid velkommen. Nedenfor har vi fundet nogle værktøjer, som uvildige specialiser og myndighederne stiller til rådighed. Værktøjerne kan du selv finde på Virk.dk, hos Datatilsynet og hos Rådet for Digital Sikkerhed.

De udfordringer man som organisation står overfor i dag, er mange og kræver indsigt. Vidensniveauet bliver konstant højere og forventningen om indsigt i muligheder og udnyttelse af værktøjerne til fremdrift for organisationen og hjælp til ledelsen er et konstant pres.

I dag forventes det, at man som organisation kan opretholde en høj serviceleverance på IT-drift, samtidig med, at man skal sikre sig mod Cyberangreb fra stadig dygtigere kriminelle grupper. Dertil skal man forholde sig til mulighederne i IoT , lovgivningen udstykket af myndighederne og Persondataforordningen. Ingen tvivl om, at det for mange organisationer  kræver en sparringspartner med faglighed og viden, hvor løsninger og muligheder kan evalueres op mod virksomhedens kultur, strategiske fokus og økonomi.

Nedenfor er nogle af de områder man som organisation skal kigge ind i og tage stilling til:

  • Sikkerhedstjekket på Virk.dk: her kan du se om organisationen lever op til det niveau myndighederne anbefaler og indsigt i de områder organisationen skal forholde sig til
  • 10 tips til borgerens digitale sikkerhed: Rådet for Digital Sikkerhed har udarbejdet relevante tips, som organisationen med fordel kan benytte sig af
  • Passwords er en udfordring for de fleste men også et område der konstant er under cyberangreb. Læs anbefalingerne fra Rådet for Digital Sikkerhed
  • Phishing er nok den mest udbredte form for cyberkriminalitet, som organisationer og private udsættes for. Det gælder om at være opmærksom og tage sine forholdsregler. Rådet for Digital Sikkerhed har publiceret deres anbefalinger, som alle medarbejdere bør have kendskab til
  • Kryptering af e-mails: Datatilsynet tager nu på tilsyn i organisationerne. Her kan du orientere dig om, hvilke spørgeskemaer som tilsynet har benyttet sig af i 2019
  • Datatilsynet er vores myndighed som tilser organisationernes håndtering af Persondataforordningen. Du kan orientere dig om dine forpligtelser og rettigheder

datacompagniet kan hjælpe.

Vi tilbyder Service- og Supportabonnement, Security Serviceabonnement, DPO-abonnement og Compliance-abonnement, som alle sigter mod at skabe gennemsigtighed og tilsikre, at de fundamentale sikkerheds- og drifts discipliner bliver udført og vedligeholdt, samtidig med at organisationen kan arbejde uhindret med det de er bedst til.

Bliv kontaktet af en rådgiver

datacompagniet er certificeret af

Besøg vores webshop

Tilmeld vores nyhedsbrev