IT-Sikkerhed

Med vores tekniske dybde og strategiske tilgang til IT-sikkerhed, er datacompagniet stærkt positioneret til at hjælpe din organisation

De tre områder som vi tager udgangspunkt i, hver gang vi kommer med vores anbefalinger, er i kundens interne forhold og processer, trusselsbilledet udefra samt gældende lovgivning.

Vores løsninger bliver designet efter Best in Class forskrifter. Dette gælder både fysisk, virtuelt og logisk, når det kommer til sikkerhed og compliance.
State of the art adgangskontrol, multifactor authentication, kryptering og end point protection løsninger er standard elementer i vores design opbygning
Også Awareness træning af dine medarbejdere, så I sikre jer bedst muligt mod mulige interne handlinger, som kan kompromittere jeres organisation og utilsigtet give adgang til hackere er standard

Firewall
Opsætning af firewall-regler er en vigtig disciplin som kan være altafgørende i kampen mod Cyberkriminalitet. Organisationen skal forholde sig til kulturen i virksomheden uden at gå på kompromis med at etablerer nødvendige regler der skal konfigureres for at skabe en sikker datatrafik ind og ud af virksomheden. En anden disciplin i forbindelse med administration af en firewall er den løbende vedligeholdelse, herunder at man monitorerer og forholder sig til logfiler, samt løbende tilsikre, at anomalier bliver identificeret, så der kan handles på disse. For mange vil det være en nødvendighed at der trækkes periodiske rapporter, der kan understøtte ledelsen eller hjælpe til som dokumentation ved forespørgsler fra myndigheder.

Secure Score
I Microsoft O365 & M365 sikkerhedscenter kan du med Secure Score få øget synlighed og hjælp til at forholde dig, i forhold til om organisationen er GDPR-klar og hvor der kan sættes ind. Sæt label på organisationens dokumenter, rettighedsstyring, forward regler, globale administratorer om mange flere relevante områder kan med fordel analyseres, så organisationen forholder sig til eget sikkerhedsniveau og complianceniveau. Det er en løbende proces, som kræver vedligeholdelse og behandling.

SikkerMail
De s
kærpede krav fra myndighederne om håndtering af personfølsomme data betyder, at man som organisation er ansvarlige for at sende mails krypteret, når e-mails indeholder personfølsom data. Det er også vigtigt, at der er styr på e-mail dokumentationen og sikkerheden så snart der i indholdet kan være data der er underlagt Persondataforordningen. Datacompagniet implementerer løsninger, som passer til jeres behov. Løsningerne kan i vidt omfang automatiseres for brugerne og vores løsninger kan opsættes med DMARC, som er en teknisk overbygning på SPF og DKIM, så jeres oragnisation fastholder tilliden til jeres domæne og sikrer sig mod domæne spoofing.
Læs mere: E-mail sikkerhed

End Point Protection
Udviklingen i trusselsbilledet og konstante forandringer omkring cybersikkerhed kræver kompetencer og opmærksomhed.
Intelligent skanning, software opdatering avancerede kontroller og beskyttelse mod Botnet, Phising. Malware og Virus er en 24/7/365 nødvendighed.
Også sikren af den mobile sikkerhed er en nødvendighed. På laptops, smartphones og andre mobile enheder som kører iOS og Android er det vigtigt at sikre mod malware og datatab ved WiFi-snooping eller hvis enheden bliver tabt. Løsningen indeholder MDM management og mulighed for tredjeparts MDM support
Vores løsninger til kognitiv klientbeskyttelse og sårbarheds forebyggelse indeholder Data Loss Prevention, Sårbarhedsskanning, Intrusion Prevention og Intrusion Detection, Webfiltrering, overvågning og vedligeholdse.

Awareness-træning
Det er en løbende proces at sikre, at alle medarbejdere bliver trænet omkring de trusler som der er i det daglige, når man arbejder med it. Vores løsning er baseret på løbende læring med månedlige lektioner der omhandler aktuelle emner. Træningen holder vidensniveauet højt og øger sikkerheden i virksomheden.
Rapportmulighederne giver overblik og indsigt, hvis der skal arbejdes med specielle områder, tillige med at ledelsen på overskuelig vis kan få viden.

Læs mere: Din organisations sikkerhed afhænger af dig

datacompagniet kan tage rollen som organisationens eksterne CISO – Chief Information Security Officer

Som ekstern CISO-rådgiver hjælper vi jeres ledelse med at udvikle de processer og løsninger, som I beslutter der skal implementeres for at reducere organisationens risici.

Vores services inkluderer b.la., at vi reagerer på utilsigtede hændelser, etablerer passende standarder og kontroller, stryrer sikkerhedsteknologier, samt etablerer it-politikker og procedurer med løbende kontroller.

Vores Security Serviceabonnement indeholder en vifte af standardydelser og processer, som enhver organisation med fordel bør håndterer.

Som en integreret del af et Security Serviceabonnement, tager vores SOC – “security operation center” – over på disse opgaver og står for den daglige overvågning, drift service, vurdering, eskalering, rapportering og rådgivning.

Vores konsulenter er Certificerede Network Security Experts.

Security Serviceabonnement

Med et Security Serviceabonnement opnår jere organisation fuld skalering, struktureret aktioner og rapportering til en fast pris, så du og resten af organisationen har tryghed for at der bliver taget hånd om jeres sikkerhed.

Læs mere om fordelene ved Security Serviceabonnement

Sov godt om natten med datacompagniet som IT-partner

Sikkerhed

datacompagniets IT-sikkerhed dækker infrastrukture og brugernes devices.

Erfaring

datacompagniet har 25 års erfaring indenfor it-løsninger til virksomheder & organisationer.

Levering til tiden

Vi forpligter os til at levere den rigtige IT-løsninger til hver enkelt kunde

datacompagniet er efter godkendt design oplæg, valgt som Fortinet kompetence partner til at forestå DLF Seeds globale udrulning af ny security Fabric infrastruktur. Se mere.

Med et Security Serviceabonnement får du AntiVirus, AntiSpam, AntiMalware, SikkerMail, Sårbarheds Skanning, Awareness træning, GDPR Secure Score opsætning

Seneste projekter

Kig efter vores seneste projekter, hvor vi løbende opdaterer med seneste nyt om datacompagniet’s projekter.

Skal vi starte et projekt?

Kontakt os

Skal vi snakke sammen?

Vores passionerede IT-konsulenter er altid klar til at hjælpe.

Kontakt os

datacompagniet er certificeret af

Besøg vores webshop

Tilmeld vores nyhedsbrev