Kunde Cases

FortiFabric – FortiGate – FortiManager Next-Generation Firewall

datacompagniet er efter godkendt design oplæg, valgt som Fortinet kompetence partner til at forestå DLF Seeds globale udrulning af ny security Fabric infrastruktur.
DLF Seeds ønskede en løsning som skulle være cloud ready og baseret på en cloud administrations og incidents platform – single pane of glass. Behovet for central overvågning og automatiseret udrulning var udtalt. Med rådgivning fra datacompagniet valgte DLF Seeds en løsning baseret på Virtuelle datacenter firewalls og en central managementportal – FortiManager. På de globale lokal kontorer opsættes fysiske FortiGate Firewalls, som styres og konfigureres fra den centrale management platform. Som en naturlig del af projektet er der udfærdiget regler og politikker, ligesom hele løsningen er fuld dokumenteret og DLF Seeds har modtaget træning, for indsigt og drift. datacompagniet vil efter endt implementering agerer trusted rådgiver og bistå med implementering og incident håndtering.

Fortimanager
Fortigate
FortiWiFi
Fortianalyzer