”datacompagniet har levererat en SikkerMail-lösning till den Katolska Kyrkan. Lösningen är automatiserad så den enskilda användaren inte behöver bekymra sig för om när det ska väljas kryptering, det tar lösningen själv hand om. Med den nya SikkerMail-lösningen följs de skärpta kraven från Dataskyddsförordningen och det kan skickas via Tunnelmail, TLS eller som krypterat mail”