”datacompagniet har just levererat en dedikerad O365-portal till det lokala kontoret i Asien, så att samarbetet blir ännu närmare.”