Krypterer og dekrypterer automatisk emails

Med FuseMail SecureMail kan bl.a. offentlige myndigheder, advokater, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber og andre der sender personfølsomme data, drage fordel af de nye digitale kommunikationsformer på et enkelt og trygt grundlag.

Send sikker e-mail

Virksomheder og organisationer, der anvender SikkerMail har typisk behov for:

• At beskytte personlige eller forretningsmæssige informationer, som er fortrolige eller kritiske i forhold til tredje part (cpr-numre, priser, tilbud, regnskaber, medarbejder- eller klientinformationer, fortrolige oplysninger mm.).

• At overholde lovgivningen, herunder persondataloven.

• At dokumentere hvem, der har afsendt e-mailen og validere indholdet.

• At opfylde de krav og anbefalinger, der stilles inden for det offentlige til sikker e-mail (eDag2 og eDag3).

• Mulighed for leverance af digital post fra (e-boks/virk.dk/borger.dk) direkte i din indbakke

• Understøtter leverance via mail

Krypterede e-mails 

Ved benyttelse af SecureMail vil løsningen automatisk, ved afsendelse af en e-mail, kontrollere hvorvidt modtageradressen kan modtage krypterede e-mails eller ej. Er dette tilfældet, vil SecureMail herefter automatisk kryptere e-mailen med modtagerens certifikat og tilsvarende signere den med afsenderens. Denne proces sker helt uden indblanding fra den pågældende medarbejder, hvor SikkerMail automatisk krypterer når det kan lade sig gøre, stiller en fuld log af korrespondancen til rådighed, samt eliminerer kompleksitet og manuelle fejlkilder. Ønskes det inden afsendelse af en e-mail at få bekræftet, hvorvidt en eller flere e-mailadresser kan modtage krypteret e-mail, kan medarbejderen ved benyttelse af FuseMail SecureMail Outlook add-in, straks, nemt og intuitivt få dette oplyst. Medarbejderen indtaster blot den eller de ønskede e-mailadresser i Outlook’s adressefelt, der returnerer med sikkerhedsniveauet, i form af en grøn eller rød smiley, for henholdsvis sikker eller usikker kommunikation.t beskytte personlige eller forretningsmæssige informationer, som er fortrolige eller kritiske i forhold til tredje part (cpr-numre, priser, tilbud, regnskaber, medarbejder- eller klientinformationer, fortrolige oplysninger mm.).

Når en krypteret e-mail modtages, vil SecureMail automatisk dekryptere denne og e-mailen vil ved modtagelse i medarbejderens indbakke fremgå som en almindelig e-mail, der hverken kræver manuel indtastning af kode for åbning, arkivering eller
videre bearbejdning. Processen sker fra centralt hold, uden indblanding fra den pågældende medarbejder og minimerer heraf manuelt arbejde samt sikrer den fremtidige tilgængelighed af den pågældende e-mail.

Læs mere om Fusemail SecureMail

datacompagniet er certificeret af

Besøg vores webshop

Tilmeld vores nyhedsbrev