Krypterar och dekrypterar e-post automatiskt

Med FuseMail SecureMail kan bl.a. offentliga myndigheter, advokater, fackföreningar, utbildningsinstitutioner, försäkringsföretag och andra som skickar personkänsliga uppgifter, dra fördel av de nya digitala kommunikationsformerna på en enkel och trygg basis.

Skicka säker e-post

Verksamheter och organisationer som använder SikkerMail har vanligtvis behov av:

• Att skydda personlig eller företagsinformation som är konfidentiell eller kritisk i förhållande till tredje part (personnummer, priser, erbjudanden, räkenskaper, medarbetar- eller kundinformation, konfidentiell information m.m.).

• Att följa lagstiftningen, inklusive personuppgiftslagen.

• Att dokumentera vem som har skickat e-postmeddelandet och validerat innehållet.

• Att uppfylla de krav och rekommendationer som ställs inom det offentliga för säker e-post (eDag2 och eDag3).

• Möjlighet till leverans av digital post från (e-boks/virk.dk/borger.dk) direkt i din inkorg

• Understödjer leverans via mail

Krypterad e-post

Med användning av SecureMail kommer lösningen automatiskt, vid skickande av e-post, att kontrollera huruvida mottagaradressen kan ta emot krypterad e-post eller ej. Om så är fallet, kommer SecureMail därefter automatiskt att kryptera e-post med mottagarens certifikat och motsvarande signera den med avsändarens. Denna process sker helt utan inblandning av den berörda medarbetaren, då SikkerMail automatiskt krypterar när det är möjligt, ger en fullständig logg av korrespondens tillgänglig samt eliminerar komplexitet och manuella felkällor. Vill man innan man skickar en e-post få bekräftat huruvida en eller flera e-postadresser kan ta emot krypterad e-post, kan medarbetaren vid användning av FuseMail SecureMail Outlook add-in, snabbt, enkelt och intuitivt få reda på detta. Medarbetaren skriver bara in den eller de önskade e-postadresserna i Outlooks adressfält, som returnerar med säkerhetsnivån i form av en grön eller röd smiley för motsvarande säker eller osäker kommunikation .t skydda personlig eller affärsmässig information som är konfidentiell eller kritisk när det gäller tredjepart (personnummer, priser, erbjudanden, räkenskaper, medarbetar- eller kundinformation, konfidentiella uppgifter m.m.).

När en krypterad e-post tas emot, kommer SecureMail automatiskt dekryptera denna och e-posten kommer vid mottagande i medarbetarens inkorg framgå som en vanlig e-post som varken kräver manuell inskrivning av kod för öppning, arkivering eller
vidare bearbetning. Processen sker från centralt håll, utan inblandning av den berörda medarbetaren och minimerar därmed manuellt arbete samt säkerställer den framtida tillgängligheten för den berörda e-posten.

Läs mer om Fusemail SecureMail

datacompagniet er certificeret af

Besøg vores webshop

Tilmeld vores nyhedsbrev