”datacompagniet har med ”Lift & Shift” flyttet vores gamle lokal server i Azure, så vi fremover slipper for de løbende udgifter til udskift og vedligehold af hardware. Løsningen giver os samtidig mere fleksibilitet i forhold til tilpasninger. Vi er samtidig overgået til Microsoft CSP EDU, så vi løbende kan justerer efter behov og kigge mere ind i de muligheder der ligger i A3 pakken”